żywa Wiara

tagiZOBACZ WSZYSTKIE

Szukany tag: szukanie

Człowiek mądry - to znaczy jaki?

Człowiek mądry - to znaczy jaki?

Mądrość to umiejętność zobaczenia prawdy, odnalezienia prawdy. Mądrym jest ten kto nie ulega ... rgumentach, znakach, suchych praktykach, można przejść obok Niego zupełnie Go niezauważając...

Przebudzenie cz.3

Przebudzenie cz.3

Przebudzenie do wiary, do zaufania Bogu jako przyjacielowi... Przebudzenie do wzrastania w wierze, do dostrzegania rzeczywistości prawdziwej...

Trzy aksjomaty wiary

Trzy aksjomaty wiary

Nasza wiara zbudowana jest na aksjomatach: oczywistościach, których się nie udowadnia. ... nbsp;„Mówi głupi w swoim sercu: nie ma Boga”. Mądrością jest szukanie Boga.

Jak inni szukają Boga

Jak inni szukają Boga

W jaki sposób postrzegany jest dzisiaj Jezus? Tak naprawdę kogo widzimy na krzyżu? ... te;g? Czy jest to nasz Pan? Te prawdy, ukryte przed nami, sam Bóg może nam odsłonić.

Psychoterapia Ewangelią 3. Reaktywacja

Psychoterapia Ewangelią 3. Reaktywacja

rok wydania: 1980

Od dzieciństwa każdy z nas zostaje obarczony dawką traumatycznych przeżyć obniżających s ... ÓRZY SZUKAJĄ BOGA I TAKICH, KTÓRZY JESZCZE NIE ROZUMIEJĄ, ŻE TO JEGO SZUKAJĄ.

Szukanie Jezusa

Szukanie Jezusa

W kazaniu przedstawiony zostaje dynamizm postaci Jezusa, który nieustannie się przemie ... stwierdzenia, że szukamy Jezusa ponieważ Go kochamy, a nie dlatego, że Go potrzebujemy. 

Rekolekcje na dobry początek cz.2

Rekolekcje na dobry początek cz.2

W drugiej części rekolekcji na dobry początek kaznodzieja pokazuje nam różne drogi zbl ... ę na modlitwie dzięki której możemy nawiązać prawdziwą relację z naszym Stwórcą.

Szukanie Boga

Szukanie Boga

Często wydaje się nam, że to my szukamy Boga, jednak tak naprawdę  to nasze szukanie jes ... brał, ukochał i tak się zapatrzył w nas, że aż nam się wydaje iż to my w Niego patrzymy. 

Słuchanie głosu Chrystusa

Słuchanie głosu Chrystusa

Kaznodzieja zachęca nas do nieustannego czuwania nad tym, co rozwija się w naszym duchu. Wska ... stwo rozminięcia się z Chrystusem nawet gdy Go szukamy lub jesteśmy zbyt pewni Jego obecności.

Człowiek mądry - to znaczy jaki?

Człowiek mądry - to znaczy jaki?

Mądrość jest nam potrzebna, żeby nie rozminąć się z Bogiem. Mądry człowiek to ten, któ ... wdziwą mądrość, jak zrobić dobry interes w życiu, albo jak z życia zrobić najlepszy interes...

Przebudzenie cz.3

Przebudzenie cz.3

Każde spotkanie z Bogiem może być naszym przebudzeniem wewnętrznym. Człowiek potrzebuje r&oac ... w letargu, nie możesz się przebudzić dopóki nie zaczniesz szukać Boga, szukać prawdy...

Trzy aksjomaty wiary

Trzy aksjomaty wiary

Cała nasza wiara zbudowana jest na pewnikach: Bóg nas kocha – przecież nie powoł ... tak, chcę Cię znaleźć. Prędzej czy później, ale zawsze Boga znajdzie ten, to Go szuka.

Jak inni szukają Boga

Jak inni szukają Boga

Osoba, które nie wierzy w mojego Boga nie jest wrogiem. Może jeszcze tera ... rowadzić pogan, innowierców do Siebie. Spójrz, jak inni szukają Boga.

Mądrość jest doświadczeniem serca

Mądrość jest doświadczeniem serca

Pozorne poszukiwanie prawdy...Jak bliskie jest nam dziś to zjawisko. Chroń nas Panie prz ... świata jedynie przez pryzmat rozumu, chroń nas Panie przed naszym egoizmem i pychą.