żywa Wiara

tagiZOBACZ WSZYSTKIE

Szukany tag: szukanie prawdy

Człowiek mądry - to znaczy jaki?

Człowiek mądry - to znaczy jaki?

Mądrość to umiejętność zobaczenia prawdy, odnalezienia prawdy. Mądrym jest ten kto nie ulega ... rgumentach, znakach, suchych praktykach, można przejść obok Niego zupełnie Go niezauważając...

Człowiek mądry - to znaczy jaki?

Człowiek mądry - to znaczy jaki?

Mądrość jest nam potrzebna, żeby nie rozminąć się z Bogiem. Mądry człowiek to ten, któ ... wdziwą mądrość, jak zrobić dobry interes w życiu, albo jak z życia zrobić najlepszy interes...

Mądrość jest doświadczeniem serca

Mądrość jest doświadczeniem serca

Pozorne poszukiwanie prawdy...Jak bliskie jest nam dziś to zjawisko. Chroń nas Panie prz ... świata jedynie przez pryzmat rozumu, chroń nas Panie przed naszym egoizmem i pychą.