żywa Wiara

tagiZOBACZ WSZYSTKIE

Szukany tag: szukanie Boga

Przebudzenie cz.3

Przebudzenie cz.3

Przebudzenie do wiary, do zaufania Bogu jako przyjacielowi... Przebudzenie do wzrastania w wierze, do dostrzegania rzeczywistości prawdziwej...

Jak inni szukają Boga

Jak inni szukają Boga

W jaki sposób postrzegany jest dzisiaj Jezus? Tak naprawdę kogo widzimy na krzyżu? ... te;g? Czy jest to nasz Pan? Te prawdy, ukryte przed nami, sam Bóg może nam odsłonić.

Psychoterapia Ewangelią 3. Reaktywacja

Psychoterapia Ewangelią 3. Reaktywacja

rok wydania: 1980

Od dzieciństwa każdy z nas zostaje obarczony dawką traumatycznych przeżyć obniżających s ... ÓRZY SZUKAJĄ BOGA I TAKICH, KTÓRZY JESZCZE NIE ROZUMIEJĄ, ŻE TO JEGO SZUKAJĄ.

Rekolekcje na dobry początek cz.2

Rekolekcje na dobry początek cz.2

W drugiej części rekolekcji na dobry początek kaznodzieja pokazuje nam różne drogi zbl ... ę na modlitwie dzięki której możemy nawiązać prawdziwą relację z naszym Stwórcą.

Szukanie Boga

Szukanie Boga

Często wydaje się nam, że to my szukamy Boga, jednak tak naprawdę  to nasze szukanie jes ... brał, ukochał i tak się zapatrzył w nas, że aż nam się wydaje iż to my w Niego patrzymy. 

Słuchanie głosu Chrystusa

Słuchanie głosu Chrystusa

Kaznodzieja zachęca nas do nieustannego czuwania nad tym, co rozwija się w naszym duchu. Wska ... stwo rozminięcia się z Chrystusem nawet gdy Go szukamy lub jesteśmy zbyt pewni Jego obecności.

Przebudzenie cz.3

Przebudzenie cz.3

Każde spotkanie z Bogiem może być naszym przebudzeniem wewnętrznym. Człowiek potrzebuje r&oac ... w letargu, nie możesz się przebudzić dopóki nie zaczniesz szukać Boga, szukać prawdy...

Jak inni szukają Boga

Jak inni szukają Boga

Osoba, które nie wierzy w mojego Boga nie jest wrogiem. Może jeszcze tera ... rowadzić pogan, innowierców do Siebie. Spójrz, jak inni szukają Boga.