żywa Wiara

tagiZOBACZ WSZYSTKIE

Szukany tag: 11 listopada

O trzech współczesnych zaborcach Polski

O trzech współczesnych zaborcach Polski

Kaznodzieja w kazaniu wygłoszonym 11 listopada w Dzień Niepodległości wskazuje nam wspó ... ute;lestwo uogólniania,  imperium powierzchowności oraz cesarstwo dysfunkcyjności.