żywa Wiara

KALENDARIUM WYDARZEŃZOBACZ WSZYSTKIE

Nabór na Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej na rok akademicki 2018/2019

Prowadzący: Ks. dr M. Dzik

Dla kogo: Adresowane jest do osób świeckich i konsekrowanych (siostry zakonne, bracia zakonni).

Data: 2018.09.01 - 2018.09.30

Godzina: 00:00

Miejscowość: Rzeszów

Ulica: ul. Witolda 11a

Miejsce wydarzenia: Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie,ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów

Telefon: 17- 871-24-03

E-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl lub www.instytut.diecezja.rzeszow.pl

Strona internetowa: www.instytut.diecezja.rzeszow.pl

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej prowadzone przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej przy współpracy z Instytutem Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie ogłasza nabór na I rok nauki 2018/2019.

Celem Diecezjalnego Studium Biblijnego jest pogłębienie znajomości Pisma św. i duchowa formacja biblijna. Adresowane jest do osób świeckich i konsekrowanych (siostry zakonne, bracia zakonni).

Nauka trwa dwa lata. Każdy rok dzieli się na 2 semestry. Spotkania odbywają się w soboty od godz. 9.00, 6-7 razy w semestrze.

Program obejmuje wykłady wprowadzające w zagadnienia biblijne, egzegezę, czyli wyjaśnienie wybranych ksiąg Starego i Nowego Testamentu, teologię biblijną, ćwiczenia, wyjazdy na konferencje i sympozja biblijne, a także na pielgrzymki.

Przewidywane są 2 formy uczestnictwa:

- wolny słuchacz – na zakończenie semestru nie pisze pracy zaliczeniowej, nie posiada indeksu, nie otrzymuje dyplomu ukończenia Studium,

- słuchacz-absolwent – regularnie uczestniczy w zajęciach, na zakończenie semestru pisze pracę zaliczeniową, posiada indeks, otrzymuje dyplom ukończenia Studium (potrzebne jest zaświadczenie proboszcza parafii, że jest osobą ochrzczoną w Kościele Katolickim wyznającą swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła)
Zapisy :do końca września
Szczegółowe informacje w sekretariacie