żywa Wiara

KALENDARIUM WYDARZEŃZOBACZ WSZYSTKIE

Nabór na Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej

Prowadzący: Ks. dr M. Dzik

Dla kogo: Osoby które ukończyły 50 rok życia po ukończeniu aktywności zawodowej,a także osoby niepełnosprawne

Data: 2018.09.01 - 2018.09.30

Godzina: 00:00

Miejscowość: Rzeszów

Ulica: ul. Witolda 11a

Miejsce wydarzenia: Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów

Opłaty: Opłata za semestr wynosi 80 zł

Telefon: 17- 871-24-03

E-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl lub www.instytut.diecezja.rzeszow.pl

Strona internetowa: www.instytut.diecezja.rzeszow.pl

Celem UTWDRz jest:

1. Upowszechnianie różnych form aktywności intelektualnej, duchowej i fizycznej

2. Edukacja za zakresu Biblii, teologii, filozofii, historii, etyki, medycyny, profilaktyki zdrowia, prawa, nauk humanistycznych, kultury, a także innych dziedzin

3. Aktywizacja społeczna osób starszych w tym niepełnosprawnych i chorych

Zajęcia odbywają się w ramach trzech bloków:

- Religijnego

- Medycznego (współpraca z Centrum Medycznym „Medyk”)

- Społeczno-kulturowego

Organizujemy wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy na konferencje, kursy komputerowe, kursy języka angielskiego
Zapisy do końca września