żywa Wiara

KALENDARIUM WYDARZEŃZOBACZ WSZYSTKIE

Fundament Ćwiczeń Duchowych - wokół przebaczenia

Prowadzący: o. Józef Augustyn

Dla kogo: Dla każdego

Data: 2016.04.29 - 2016.05.04

Godzina: 00:00

Miejscowość: Czechowice-Dziedzice

Ulica: Al. św. Andrzeja Boboli 1; 43-502 Czechowice-Dziedzice

Miejsce wydarzenia: Dom Rekolekcyjny Św. Józefa - Księża Jezuici

Telefon: 32 21 44 560, 797 907 707

E-mail: betania@adres.pl

Strona internetowa: www.czechowice.deon.pl

Proponujemy rozpoczęcie drogi Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli od Rekolekcji 5-dniowych (Fundament) odprawianych, podobnie jak dalsze etapy, z pełnym milczeniem oraz z codziennym kierownictwem duchowym.

W rozważaniach wspólnych, jak też w codziennej osobistej modlitwie, będą podjęte m. in. następujące tematy: Doświadczenie Boga jako Ojca dającego życie, życie ludzkie jako wielki dar, cel ludzkiego życia, odpowiedzialność za życie, zranienia życiowe i ich uzdrowienie, Jezus Chrystus drogą do Ojca.

Św. Ignacy Loyola (Fundament Ćwiczeń):
"Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony. Z tego wynika, że człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do jego celu, a znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu. I dlatego trzeba nam stać się ludźmi obojętnymi (nie robiącymi różnicy) w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności naszej woli, a nie jest jej zakazane (lub nakazane), tak byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa (więcej) niż ubóstwa, zaszczytów (więcej) niż wzgardy, życia długiego (więcej) niż krótkiego, i podobnie we wszystkich innych rzeczach. Natomiast trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni" (CD 23).

W rozważaniach wspólnych, jak też w codziennej osobistej modlitwie, będą podjęte m. in. następujące tematy: Doświadczenie Boga jako Ojca dającego życie; życie ludzkie jako wielki dar; cel ludzkiego życia; odpowiedzialność za życie; zranienia życiowe i ich uzdrowienie; Jezus Chrystus drogą do Ojca.
Program dnia podczas Rekolekcji zawiera m. in.: Dwa wprowadzenia do modlitwy, trzy medytacje, Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu, rozmowę z kierownikiem duchowym.
W okresie osobistego przygotowania do Rekolekcji zachęca się do codziennej, przedłużonej modlitwy. W sposób szczególny należy prosić o hojność i otwartość wobec działającego Boga oraz o światło i mądrość Ducha Świętego dla siebie i prowadzących Rekolekcje.

Osoby zgłaszające się na Rekolekcje 5-dniowe prosimy o przedstawienie się krótko, podając motywacje uczestniczenia w Ćwiczeniach duchowych oraz:
wiek, zawód, sytuacja rodzinna
ważniejsze wydarzenia w życiu
obecna sytuacja wiary
doświadczenie w modlitwie
zaangażowanie społeczne, apostolskie, charytatywne
problemy, obawy, lęki
czy gotów jestem w czasie Rekolekcji zachować milczenie oraz rozmawiać o swoich przeżyciach z osobą towarzyszącą?

Fundament Ćwiczeń duchowych jest przeznaczony dla osób od 20 roku życia. Osoby młodsze zapraszamy na rekolekcje Szkoły Kontaktu z Bogiem: http://www.szkolakontaktu.pl/