żywa Wiara

KALENDARIUM WYDARZEŃZOBACZ WSZYSTKIE

Modlitwa Jezusowa i Ewangelia wg św. Jana

Prowadzący: o. Wojciech Nowak SJ.

Dla kogo: Dla każdego

Data: 2016.11.29 - 2016.12.04

Godzina: 00:00

Miejscowość: Kalisz

Ulica: ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz

Miejsce wydarzenia: Dom Formacji Duchowej Księży Jezuitów w Kaliszu

Osoba kontaktowa: Dorota Szóstak

Telefon: (62) 764 50 97

E-mail: pzszym@wp.pl

Strona internetowa: www.dfdkalisz.jezuici.pl

Chrystus powiedział o sobie: Ja jestem PRAWDĄ… Ja jestem DROGĄ… Ja jestem ŻYCIEM (por. J 14,6). Ewangelia wg św. Jana zawiera najwięcej autoprezentacji Jezusa i stanowi drogę do odkrycia, kim On naprawdę jest. Nie jest to droga jedynie rozumowych dociekań, ale droga wiodąca do intymnej, osobistej relacji z Chrystusem. Jedynie wchodząc w osobistą relację z Nim, wsłuchując się w Jego słowa i jednocześnie krocząc drogą, którą On sam przeszedł, możemy dojść do poznania Jego samego.

Proces duchowy, który inicjuje Modlitwa Jezusowa będziemy starali się odczytać w świetle Ewangelii według św. Jana: “Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo… w Nim było życie” (J 1, 1.4). Podążając w modlitewnym skupieniu drogą św. Jana Apostoła, będziemy otwierali się na Słowo, które przyjmującym je daje „moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, […]ale z Boga się narodzili” (J 1,12-13). Rekolekcje poprowadzi o. Wojciech Nowak SJ.

Rekolekcje odbywają się w milczeniu. Zapewniamy stołeczki i poduszki do medytacji. Można będzie także modlić się w pozycji siedzącej na krześle. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą luźnego stroju do ćwiczeń lub dresu. Liczba miejsc ograniczona.