żywa Wiara

KALENDARIUM WYDARZEŃZOBACZ WSZYSTKIE

Lectio Divina: Modlitwa Jonasza.

Prowadzący: o. dr Robert Zbierański OFMConv

Dla kogo: dla wszystkich

Data: 2016.02.26 - 2016.02.28

Godzina: 18:00

Miejscowość: Gdańsk

Ulica: Świętej Trójcy 4, 80-822 Gdańsk

Miejsce wydarzenia: Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana

Zakwaterowanie: Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana

Opłaty: 150 zł bez noclegu z wyżywieniem, 190 zł z noclegiem, wyżywienie

Osoba kontaktowa: o. Piotr Pliszka, o. dr Robert Zbierański

Telefon: +48 508 44 22 89, +48 58 301 57 21

E-mail: biuro@dmk.pl

Strona internetowa: www.dmk.pl

Temat: Rekolekcje Lectio Divina: Modlitwa Jonasza.

Rekolekcje dla WSZYSTKICH

Wśród ksiąg Starego Testamentu Księga Jonasza jest piękną katechezą o modlitwie, o bliskim spotkaniu z Bogiem oraz o zmaganiu na drodze powołania. Bóg posyła Jonasza, by głosił nawrócenie Niniwie, i by w ten sposób okazał miłosierdzie – czyli miłość – wrogom Izraela. Było to dla Jonasza bardzo trudne. Myślał w kategoriach sprawiedliwości, oczekiwał słusznej kary dla Niniwy. Niemógł pojąć miłosierdzia Boga,całkiem darmowej miłości, przebaczenia. Nie mógł pojąć miłosierdzia które Bóg ma dla innych, ale też dla niego samego. Bóg poprzez doświadczenia losu łamie zaciekłość Jonasza, uczy go pokory i ufności.

Wielu z nas ma swoją Niniwę: miejsce wrogie, o którym myśli z niechęcią, lękiem lub nawet odrazą. Uciekamy więc od swojej Niniwy, pragnąc jej zniszczenia, ukarania według surowej sprawiedliwości. Tymczasem Bóg jest miłosierny i chce ocalać, nie niszczyć.

Czas katechez, medytacji i spotkań, wspólna Msza Święta, Sakrament Pojednania, adoracja, modlitwa, to miejsca dobre, by zmierzyć się z własną drogą, z odkrywaniem dobroci Boga także w trudnych doświadczeniach – we własnej Niniwie. Przełom, który dokonał się w życia Jonasza jest rodzajem kryzysu, ale otwiera zupełnie nową drogę. Poprzez takie przełomy Bóg prowadzi każdego z nas. Dobrze do dostrzegać i rozumieć.

Cele rekolekcji:

• głębsze spojrzenie na własną drogę oczyma wiary
• ujrzenie w świetle Słowa Bożego miejsc szczególnych napięć i kryzysów
• odnajdowanie obecności i działania Boga w miejscach zmagania
• dostrzeżenie i nazwanie własnych ucieczek i własnych „Tarszisz”
• odczytanie w nowy sposób swojej historii życia jako drogi błogosławieństwa
• pogłębienie modlitwy Słowem Bożym oraz modlitwy zawierzenia
• pomoc w rozeznawaniu drogi powołania (już wypełnianego lub jeszcze nie odkrytego)

Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o godz.18.00 kolacją, a kończą w niedziele około godziny 14.00 obiadem.

Dla kogo:

Dla wszystkich, którzy nie potrafią połączyć w całość wydarzeń i doświadczeń swojego życia. Którzy nie potrafią pojąć wyroków Bożych i odczuwają nieraz chęć ucieczki, choć jednak Bóg jest dla nich źródłem życia i celem drogi. Dla tych, którzy odczuwają ukrytą obecność Boga, ale nie potrafią odczytać lub przyjąć wezwania do własnej misji.