żywa Wiara

KALENDARIUM WYDARZEŃZOBACZ WSZYSTKIE

II Tydzień Ćwiczeń Duchowych

Prowadzący: Księża Jezuici

Dla kogo: Dla osób po I tygodniu

Data: 2016.08.09 - 2016.08.17

Godzina: 00:00

Miejscowość: Kalisz

Ulica: ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz

Miejsce wydarzenia: Dom Formacji Duchowej Księży Jezuitów w Kaliszu

Osoba kontaktowa: Dorota Szóstak

Telefon: (62) 764 50 97

E-mail: pzszym@wp.pl

Strona internetowa: www.dfdkalisz.jezuici.pl

Drugi Tydzień Ćwiczeń duchowych to zagospodarowanie daru wolności. Wiara jest ODPOWIEDZIĄ na miłość Boga, na to co uczynił i wciąż czyni dla nas.

Na tym etapie Ćwiczeń duchowych rekolektant zaproszony jest do wyboru Jezusa Chrystusa jako „Drogi” (por. J 14,6) i stylu życia oraz do włączenia się w zbawcze działanie Boga w świecie. Rekolekcje II Tygodnia Ćwiczeń duchowych są pomocne w dokonaniu wyboru drogi życia bądź w przeprowadzeniu jego reformy.

Warunki owocnego uczestnictwa w rekolekcjach ignacjańskich:
zdolność do zachowania pełnego milczenia, w tym: wyłączenie telefonu komórkowego i nie korzystanie z urządzeń łączących z internetem
zdolność do osobistej przedłużonej modlitwy (medytacja, kontemplacja) 3-4 razy dziennie po ok. 45-60 min.
wewnętrzna równowaga psychiczno-duchowa
szczera wola spotkania z Bogiem i podjęcia trudu rekolekcyjnego
otwartość i gotowość do dzielenia się doświadczeniem rekolekcji z osobą towarzyszącą w Ćwiczeniach duchowych
wiek powyżej 20. roku życia
Na plan rekolekcyjnego dnia składają się:

wprowadzenia do medytacji/kontemplacji i 3-4 medytacje/kontemplacje dziennie po ok. 45 – 60 min.
konferencja
20-minutowa rozmowa z osobą towarzyszącą (duchowną lub świecką)
Eucharystia
Adoracja Najśw. Sakramentu (45 min.)
rachunek sumienia („modlitwa codziennych doświadczeń”)