żywa Wiara

KALENDARIUM WYDARZEŃZOBACZ WSZYSTKIE

Fundament Ćwiczeń Duchowych

Prowadzący: ks. Grzegorz Ginter SJ wraz ze współpracownikami

Dla kogo: Dla każdego

Data: 2016.07.26 - 2016.07.31

Godzina: 18:00

Miejscowość: Warszawa-Falenica

Ulica: Olecka 30 Warszawa 04-984

Miejsce wydarzenia: Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury

Opłaty: od 530 zł

Telefon: tel. 22/872-0441

E-mail: rekolekcje@eccc.pl

Strona internetowa: www.eccc.pl

Rekolekcje te wprowadzają w doświadczenie życia duchowego poprzez poznanie i praktykowanie różnych metod modlitwy, takich jak: lectio divina, medytacja, rachunek sumienia. Odprawiający je ma okazję skonfrontować się z podstawowymi pytaniami dotyczącymi własnego życia w kontekście spotkania z Bogiem. Rekolekcje te zmierzają do poznania ostatecznego celu życiowej wędrówki i uzyskania wolności w dążeniu do niego. Dokonuje się to na drodze osobistej modlitwy w klimacie milczenia, obiektywizując swoje doświadczenie duchowe z osobą towarzyszącą. Rekolekcje Fundamentu przygotowują do owocnego przejścia czteroetapowej drogi Ćwiczeń Duchowych według metody św. Ignacego Loyoli.

Na plan rekolekcyjnego dnia składają się: wprowadzenia do medytacji i 3 medytacje dziennie po ok. 45 min., konferencja, rozmowa z osobą towarzyszącą (osoba duchowna lub osoba świecka po ok. 20-30 min.), Eucharystia, Adoracja Najśw. Sakramentu, rachunek sumienia.
Warunki owocnego uczestnictwa w tej formie rekolekcji to:


- zdolność do zachowania pełnego milczenia
(w tym wyłączenia telefonu komórkowego)
- zdolność do osobistej przedłużonej modlitwy 3 razy dziennie po 45 min.
- wewnętrzna równowaga psychiczno-duchowa
- szczera wola spotkania z Bogiem i podjęcia trudu rekolekcyjnego
- otwartość i gotowość do dzielenia się z osobą towarzyszącą w rekolekcjach
(osoba duchowna lub świecka)
- wiek powyżej 21 roku życia