żywa Wiara

KALENDARIUM WYDARZEŃZOBACZ WSZYSTKIE

Porozumienie bez przemocy cz. II

Prowadzący: Anna Mills, certyfikowany trener NVC.

Data: 2015.10.27 - 2015.10.29

Godzina: 00:00

Miejscowość: Warszawa-Falenica

Miejsce wydarzenia: Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury

Opłaty: od 390 PLN

Telefon: tel.: 22/872-0441, fax. 22/872-0285

E-mail: rekolekcje@eccc.pl

Strona internetowa: www.eccc.pl

Warsztat (cz. I) jest teoretycznym i praktycznym wprowadzeniem w metodę "porozumienia bez przemocy" (PBP, ang. NVC), zwaną także "komunikacją współczucia", czy "językiem serca". Ten sposób kształtowania relacji polega na respektowaniu własnych potrzeb i uczuć oraz na umiejętności komunikowania ich innym, z jednoczesnym uczeniem się wrażliwości i empatii względem drugiego człowieka. Wnikliwe słuchanie i nastawienie na zrozumienie bliźniego wraz z postawą szacunku do samego siebie, pomaga unikać konfliktów i kształtować satysfakcjonujące relacje w małżeństwie, rodzinie, między przyjaciółmi, w stosunkach służbowych i w życiu społecznym. PBP to także szansa na pogłębienie afirmacji siebie i zmianę w postrzeganiu świata nie jako zagrożenia, lecz domu, w którym każdy może znaleźć przyjazne miejsce dla siebie. Część II pogłębia znajomość metody i doskonali umiejętności PBP.

Zajęcia poprowadzi Pani Anna Mills, certyfikowany trener NVC.

Uwaga! Warsztat odbędzie się przy grupie liczącej nie mniej niż 12 osób. Zamknięcie listy uczestników na tydzień przed planowanym rozpoczęciem warsztatu.
Koszt uczestnictwa w warsztacie wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem w pokoju 2. osobowym z łazienką wynosi 390 PLN, w pokoju 1. osobowym - 420 PLN. Koszt uczestnictwa bez noclegów wynosi 290 PLN (w tym: obiady i kolacja w sobotę).

Ramowy plan warsztatu:

Piątek

18.00 Kolacja
19.00 Zajęcia warsztatowe – do ok. 20.30
ok. 20.45 Eucharystia dla chętnych

Sobota

7.45 Eucharystia dla chętnych
8.15 Śniadanie
9.00 Zajęcia warsztatowe
12.30 Obiad
Odpoczynek, spacer
15.00 Zajęcia warsztatowe
18.00 Kolacja
19.30 Adoracja Najśw. Sakramentu dla chętnych (30 min.)

Niedziela

7.45 Msza św.
8.20 Śniadanie
9.00 Zajęcia warsztatowe
12.30 Obiad
Rozjazd