żywa Wiara

KALENDARIUM WYDARZEŃZOBACZ WSZYSTKIE

Rekolekcje o najważniejszej relacji Matka - Córka. Jaka Ty chcesz być?

Prowadzący: o. Piotr Pliszka OFMConv., Irena Neumueler

Dla kogo: Rekolekcje skierowane są do KOBIET – dorosłych córek i matek, babć, teściowych i synowych, które chcą przyjrzeć się bliżej tej najważniejszej relacji: matka – córka; córka – matka; oczekują uzdrowienia duszy ze zranień i trudności wynika

Data: 2015.01.30 - 2015.02.01

Godzina: 18:00

Miejscowość: Gdańsk

Ulica: ŚWIĘTEJ TRÓJCY 4

Miejsce wydarzenia: Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego

Zakwaterowanie: pokoje 1 osobowe, 2 osobowe, 3 osobowe

Opłaty: 190 zł - z noclegiem, wyżywienie 150 zł - bez noclegu

Osoba kontaktowa: o. Robert Zbierański OFMConv., p. Mavila

Telefon: +48 888 618 930, +48 609 113 117

E-mail: biuro@dmk.pl

Strona internetowa: www.dmk.pl

„A przekleństwo matki wywraca fundamenty domu” (Syr 3, 9)

Relacja matki z córką to jedna z najważniejszych relacji w życiu kobiety. Są to więzy duszy i ciała, które mają trwałą moc i są niezwykle wiążące dla przyszłego życia córki. Dzieje się tak ze względu na wewnętrzną siłę autorytetu rodziców (władza rodzicielska). Już w okresie prenatalnym w podświadomości dziecka zapisują się stany emocjonalne matki oraz jej stosunek do dziecka – pozytywny bądź negatywny; przyjęcia i miłości, bądź odrzucenia i niechęci. W konsekwencji tego, relacja matki i córki, albo jest piękna i tworzy nowe życie, albo odwrotnie. Tej relacji w trakcie wychowania towarzyszy wiele ambiwalentnych uczuć: miłość i ból; radość i gniew; poczucie odrzucenia i tęsknota. A to oznacza błogosławieństwo lub przekleństwo. Niektóre córki panicznie boją się być podobne do swoich matek, głównie gdy nie mają dobrego doświadczenia w tej relacji, a matki przeraża myśl, że mogą unieszczęśliwić swoje dzieci.

Na rekolekcjach, gdzie będzie czas na nauczanie i ćwiczenia, na msze świętą, spowiedź, adorację, własną medytację, modlitwę uzdrowienia, chcemy zmierzyć się z tą relacją, która jest „matką” większości relacji, aby przyjąć uzdrowienie duszy i otworzyć się na miłość. Kiedy córka odzyskuje miłość, szacunek i akceptację dla siebie, to jednocześnie odzyskuje miłość i szacunek do matki.

Cele:
•pomoc w osiągnięciu zrozumienia Twojej relacji matka – córka
•poznanie czym są więzy duszy i jaki mają wpływ na obecne życie
•poznanie źródła trudności relacji i ich rodzaje
•konfrontacja z uczuciami
•określenie wpływu najtrudniejszych i najpiękniejszych wydarzeń z życia na osobowość, postawy, decyzje i zachowania
•uzdrowienie skutków toksycznej relacji
•odzyskanie miłości, szacunku i akceptacji dla siebie.
•znalezienie sposobu na odzyskanie miłości i szacunku do matki,