żywa Wiara

KALENDARIUM WYDARZEŃZOBACZ WSZYSTKIE

Rekolekcje dla rodzin: "Zbudujemy dom na skale" - rekolekcje z elementami warsztatów

Prowadzący: Bernadeta Szymik-Kozaczko & Katarzyna i Michał Jurkiewiczowie

Dla kogo: Małżeństwa sakramentalne (oczywiście z dziećmi jeśli są:)

Data: 2014.08.18 - 2014.08.27

Godzina: 17:00

Miejscowość: Śmigowskie

Ulica: Śmigowskie 110, 33-350 Piwniczna Zdrój

Miejsce wydarzenia: Dom Rekolekcyjny Misji Afrykańskich im Kleryka Roberta Gucwy SMA

Telefon: tel. 507389948

E-mail: biuro@dorodzin.pl

Strona internetowa: www.dorodzin.pl

Nie ma lepszego planu na rodzinę, niż plan Stwórcy, który wskazuje jako jedyny trwały fundament dla domu - Skałę czyli Jezusa Chrystusa. Dlatego chcemy pomóc Wam w dokonaniu inwentaryzacji dotychczasowych robót aby można było, rozeznać na jakim etapie budowy domu jesteście i czy aby prace nie stanęły w martwym punkcie. Dom niezamieszkały, lub taki do którego nie chce się wracać, zapewne wymaga zmian, które są możliwe do realizacji jeśli podejmiecie właściwe decyzje i właściwie zainwestujecie w kolejnych latach swojego małżeństwa.


„Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki” (Mt 7, 21-27)W trakcie rekolekcji będą poruszane między innymi zagadnienia takie jak:

Skała czy piasek fundamentem naszego domu?
Docieplamy nasz dom. Czyli jak nie tracić miłości małżeńskiej.
Trwała konstrukcja domu rodzinnego.

Uczestnicy rekolekcji rodzinnych korzystają z:

Wspólnych modlitw porannych i wieczornych - śpiew, rozważania, dziękczynienie.
Codziennej Eucharystii.
Możliwości przygotowania się i przystąpienia do sakramentu Spowiedzi Św.
Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Zajęć grupowych - warsztatowych w temacie rekolekcji dla małżeństw i dzieci w swoich grupach wiekowych.
Kręgu biblijnego (spotkania dotyczącego rozważania wybranego tekstu biblijnego pod kierownictwem teologa)
Rozmów indywidualnych z osobą duchowną lub osobami prowadzącymi zajęcia (psychologiem, doradcą życia rodzinnego, mediatorem, instruktorem naturalnego planowania rodziny).
Zajęć organizowanych jako propozycja spędzania wolnego czasu dla całych rodzin w tym: "męska wyprawa", "twórcze kobiety", odkrywamy talenty, wyprawa w góry, konkursy sportowe i inne z nagrodami oraz wiele innych atrakcji dla młodszych i starszych.
Ciszy i przepięknych, otaczających dom rekolekcyjny gór Beskidu Sądeckiego.