żywa Wiara

KALENDARIUM WYDARZEŃZOBACZ WSZYSTKIE

Ćwiczenia ignacjańskie: Fundament

Prowadzący: http://drgorka.deon.pl/index.php/ekipa-dr

Dla kogo: Dla każdego

Data: 2016.01.12 - 2016.01.17

Godzina: 00:00

Miejscowość: Zakopane

Ulica: ul. Ks. Kaszelewskiego 9 , 34-500 Zakopane

Miejsce wydarzenia: Dom Rekolekcyjny Księży Jezuitów

Telefon: 797 907 702

E-mail: drgorka@deon.pl

Strona internetowa: drgorka.deon.pl/ http://drgorka.deon.pl/index.php/zgloszenia

FUNDAMENT ćwiczeń duchownych
5-dniowe rekolekcje ignacjańskie są traktowane jako etap wstępny, w którym rekolektant uczy się przedłużonej modlitwy medytacyjnej opartej na Słowie Bożym, codziennego rachunku sumienia, korzystania z kierownictwa duchowego oraz wyciszenia wewnętrznego i milczenia zewnętrznego.

Warunki owocnego odprawienia Ćwiczeń Duchowych
szczere pragnienie przeżycia Ćwiczeń z pobudek religijnych
przynajmniej zaczątkowe doświadczenie modlitwy myślnej
umiejętność analizowania i wypowiadania swoich uczuć, wewnętrznych konfliktów i trudności, szczególnie tych, które budziłyby jakieś obawy i lęki
postawa otwartości przed kierownikiem duchowym oraz akceptacja dzielenia z nim wewnętrznych przeżyć.
wewnętrzne skupienie i zachowanie całkowitego milczenia
całkowita dobrowolność (osobiście podjęta decyzja)
wiek przynajmniej 18 lat
Zasadniczym tematem wstępnego etapu rekolekcji ignacjańskich jest Fundament Ćwiczeń duchowych. W rozważaniach wspólnych, jak też w codziennej osobistej modlitwie będą podjęte m.in. następujące tematy: doświadczenie Boga jako Ojca dającego życie, życie ludzkie jako wielki dar, cel ludzkiego życia, odpowiedzialność za życie, zranienia życiowe i ich uzdrowienie, Jezus Chrystus drogą do Ojca.

Program dnia zawiera m.in.:
dwa wprowadzenia do modlitwy
jedno wspólne rozważanie
cztery medytacje
Eucharystię
codzienny rachunek sumienia
rozmowę z kierownikiem duchowym
Kierownik duchowy w codziennym spotkaniu stara się pomóc rekolektantowi w rozumieniu sposobu, w jaki Bóg go prowadzi w Ćwiczeniach.

W okresie osobistego przygotowania do odprawienia 5-dniowych rekolekcji zachęca się do codziennej, przedłużonej modlitwy. W sposób szczególny należałoby prosić o hojność i otwartość wobec działającego Boga oraz o światło i mądrość Ducha Świętego dla siebie samego i prowadzących rekolekcje.