żywa Wiara

Kalendarium wydarzeńZOBACZ WSZYSTKIE

Kalendarium wydarzeń

Święty Mikołaj - biskup o miłosiernym sercu.

Święty Mikołaj - biskup o miłosiernym sercu.

Prowadzący: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo i inni

Rodzaj: konkursy

Data: 2022.10.27 - 2022.10.27

Godzina: 00:00

Miejscowość: Cała Polska - internet

Miejsce wydarzenia: Lublin

Strona internetowa: konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl/

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2022
„Święty Mikołaj - biskup o miłosiernym sercu”
VIII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego
dla rodzin z dziećmi oraz uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych.
Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Święty Mikołaj - biskup o
miłosiernym sercu”. Konkurs skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym
oraz do uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych, dzieci i młodzieży z całej Polski.
Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej, której tematem jest: ,,Święty Mikołaj w
oczach dzieci”. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest z
przedstawianiem sylwetki oraz działalności Św. Mikołaja, biskupa z Myry.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody oraz dyplomy.
Nagrody rozdane zostaną w trzech kategoriach wiekowych. W każdej kategorii:
• I nagroda wynosi 2000 PLN,
• II nagroda – 1000 PLN,
• III nagroda – 500 PLN.
Nagrody pieniężne przydzielane są w formie stypendiów dla laureatów.
Szczegółowe tematy prac:
1. Przedstaw swoją wizję artystyczną świętego Mikołaja – biskupa, który miał miłosierne
serce i pomagał innym.
2. Przedstaw swoją wizję artystyczną świętego Mikołaja jako współczesnego człowieka
miłosierdzia, bezinteresownie pomagającego innym w potrzebie.
3. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w jaki sposób Ty możesz zostać świętym
Mikołajem, okazując miłosierdzie w środowisku, w którym żyjesz poprzez konkretne
działanie, modlitwę.
4. Przedstaw swoją wizję artystyczną św. Mikołaja - który z Jego czynów miłosierdzia
najbardziej przemówił do Ciebie?
5. Które czyny miłosierdzia są we współczesnym świecie najbardziej potrzebne: pomoc
finansowa okazywana potrzebującym, pomoc fizyczna, dobra rozmowa, ofiarowanie
czasu i talentów drugiemu człowiekowi? Przedstaw swoją wizję artystyczną św.
Mikołaja działającego dzisiaj.
Harmonogram konkursu:
• Do 27 października 2022 r.- przesyłanie prac konkursowych w formie elektronicznej
• 6 grudnia 2022 r. - koncert w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie połączony z galą
finałową konkursu, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki oraz wręczone będą
nagrody dla laureatów.
Zgłoszenia i pełne informację o konkursie na stronie www: konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl

TAGI: Lublin Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo konkurs Święty Mikołaj - biskup o miłosiernym sercu