żywa Wiara

FilmyZOBACZ WSZYSTKIE

Doświadczył Boga i porzucił islam

autor: z Coreyem Ermanem rozmawia Marcel Płoszczyński

użytkownik: Admin

Corey Erman urodził się w tureckiej rodzinie, w której jedyną możliwą formą zaangażowania religijnego był islam. Od wczesnej młodości pragnął poznać Boga, a jedynym źródłem wiedzy na temat duchowości był jego mocno zaangażowany religijnie dziadek, który nauczył go życia według zasad płynących z Koranu. Ważnym wydarzeniem w życiu Coreya był wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Zetknięcie się z nieznaną kulturą początkowo sprawiło, że jeszcze bardziej zaangażował się w praktykowanie islamu, by po niedługim czasie porzucić go na rzecz beztroskiego burzliwego życia. W tym okresie Bóg zaczął pukać do drzwi jego serca. Po serii nadprzyrodzonych zdarzeń, Corey zwrócił się ku Chrystusowi i doświadcza gwałtownej wewnętrznej przemiany.