żywa Wiara

Rozważania na temat życiaZOBACZ WSZYSTKIE

Roman Rzońca

Obserwator

Sumienie, a instynkt

Człowieka wzywa nieznana siła do spełnienia obowiązku, jakim zastał obdarowany człowiek, a mianowicie do dążenia do dobra. Ta siła to nasze sumienie.

Roman Rzońca

Obserwator

Wielki Post - spowiedź

Czy nie jest pięknym to, że jesteśmy czyści po spowiedzi? Chwila skupienia i chwila spojrzenia w "Oczy" Chrystusa jest tą chwilą, która uzdrawia, umacnia i daje siłę do walki ze słabościami...