żywa Wiara

ArtykułyZOBACZ WSZYSTKIE

Relacje pomiędzy antykoncepcją i aborcją – część druga

autor: ksiądz biskup Vincent Foy

użytkownik: MRak z dnia: 2019-04-13

Skutki antykoncepcji

Głównym efektem stosowania antykoncepcji jest zdeformowanie aktu małżeńskiego. Akt miłości zmienia się w akt nienawiści. Oddanie się drugiej osobie staje się krzywdą, którą małżonkowie wyrządzają sobie nawzajem. Chociaż niektóre środki antykoncepcyjne nie zabijają poczętego dziecka to nie dopuszczają, aby nowe życie poczęło się w łonie matki. W takim przypadku egoizm jednej osoby staje się ważniejszy niż poczęcie się nowego życia.

Rezultatem stosowania antykoncepcji jest to, że stopniowo serce takiej osoby staje się nieczułe na grzech. Chociaż sumienie może nie ucierpieć z powodu traumy, która normalnie towarzyszy po dokonaniu aborcji to stosowanie antykoncepcji niszczy sumienie i sprowadza człowieka do grzechu śmiertelnego, włączając w to utratę wiary. Oprócz tego stosowanie środków antykoncepcyjnych powoduje, że mnożą się ataki na nowe życie.

Encyklika świętego papieża Pawła VI Humanae Vitae w nagłówku: „Poważne konsekwencje metod sztucznej kontroli narodzin” przedstawia efekty stosowania środków antykoncepcyjnych, które zasługują na szczególną uwagę: „Powszechna, łatwa i otwarta droga do niewierności małżeńskiej, powszechne obniżenie moralności, zaniżenie szacunku dla kobiety, która staje się 'instrumentem egoistycznej przyjemności' a nie ukochaną towarzyszką, której należy się szacunek; niebezpieczna broń w rękach złych władz”.

Skutkiem stosowania antykoncepcji jest akceptacja innych form aktywności seksualnej, które są bezpłodne. Do nich należy homoseksualizm. Od dawna chrześcijanie widzieli związek pomiędzy antykoncepcją i homoseksualizmem. Interesującym jest to, że Marcin Luter potępiał stosowanie antykoncepcji mówiąc: „To jest najbardziej ohydny grzech. Ten grzech jest bardziej okropny niż kazirodztwo lub cudzołóstwo. Nazywamy ten grzech nieczystością, lub grzechem sodomskim”. Jeśli w społeczeństwie jest aprobata dla stosowania antykoncepcji to tym samym następuje separacja miłości od życia. To skutkuje tym, że społeczeństwo akceptuje homoseksualizm.

Łańcuch śmierci

Antykoncepcję i aborcję łączy łańcuch śmierci. Antykoncepcja znajduje się na samym początku tego łańcucha. Konsekwencją stosowania środków antykoncepcyjnych są aborcja i formy aktywności seksualnej, które nie prowadzą do zapłodnienia. W rezultacie panuje powszechna akceptacja pornografii. Natomiast skutkiem aborcji jest eutanazja. W konsekwencji panuje Cywilizacja Śmierci, która powoduje wymieranie rodziny, społeczeństwa, Kościoła i przyczynia się do wiecznej śmierci dusz nieśmiertelnych.

Ojciec John Hardon, S.J., tak podsumował efekty antykoncepcyjnej mentalności: „Prawdą jest, że encyklika Humanae Vitae dzieli Kościół Katolicki na dwa okresy w historii. Kościół przetrwa jedynie tam, gdzie panuje wiara, że antykoncepcja zabija Chrześcijaństwo i Zbawienie. Antykoncepcja to śmierć prawdziwej wiary i życia wiecznego”.

Konsekwencje organizacji Pro-Life

Biorąc pod uwagę relacje pomiędzy antykoncepcją i aborcją logicznym jest, że żadna organizacja Pro – Life nie może zaistnieć jeśli nie odrzuca antykoncepcji. Istnieją takie „organizacje działające na rzecz obrony życia dzieci nienarodzonych”, które promują „bezpieczny seks” przez stosowanie prezerwatyw twierdząc, że jest to sposób na zmniejszenie liczby aborcji. Inne grupy „Pro – Life” twierdzą, że antykoncepcja jest alternatywą dla aborcji.

Jednak większość stowarzyszeń działających na rzecz obrony życia dzieci nienarodzonych przyjmuje do wiadomości ten fakt: trzeba walczyć z mentalnością antykoncepcyjną, aby życie dzieci nienarodzonych było szanowane. Do takich organizacji Pro – Life należą: Human Life International (założona przez ojca Paul'a Marx'a, OSB, apostoła życia), Priests for Life i Catholics Againts Contraception. Siostra Lucille Durocher założyła ruch obrońców życia: „St. Joseph's Workers for Life and Family”. Stowarzyszenie farmaceutów: „Pharmacists for Life International” rozpowszechnia broszury o takiej treści: „Nie można akceptować antykoncepcji i jednocześnie być zwolennikiem organizacji pro-life. Antykoncepcja niszczy ruch obrony życia dzieci nienarodzonych tak, jak niszczy poczęte dziecko”. Myślą przewodnią tej organizacji Pro – Life jest: „Żadnych wyjątków, żadnych kompromisów, żadnych usprawiedliwień”.

Zwalczanie aborcji bez zwalczania stosowania antykoncepcji można porównać do zwalczania termitów na dachu domu wtedy, kiedy te owady już zjadły cały budynek od fundamentów lub do kapitana tonącego statku, który robi wszystko, aby jego okręt nie zderzył się z górą lodową. Niedopuszczalnym jest ignorowanie antykoncepcji w interesie tzw. „ekumenizmu Pro-Life”. Stosowanie antykoncepcji nie jest kwestią wyznaniową, odnoszącą się wyłącznie do katolików. Zakaz stosowania antykoncepcji znajduje się w Boskim Prawie Naturalnym. Tylko te Organzacje Pro – Life, które sprzeciwiają się antykoncepcji, aborcji i sterylizacji mają prawo do pełnej aprobaty Kościoła. Ogromne łaski spływają na te organizacje działające na rzecz obrony życia dzieci nienarodzonych, których cele są w harmonii z Prawdą Ibjawioną. Poniżej przedstawiam kilka z tych łask:

a) mają prawo do całkowitego wsparcia od wszystkich, włączając w to hierarchów Kościoła Katolickiego.

b) mogą wspierać się nawzajem w organizacji protestów, demonstracji, konferencji, składania podpisów i realizacji różnych projektów.

c) zjednoczenie w Prawdzie Objawionej udzieli im sił.

d) ich modlitwy będą wysłuchane, a także mogą liczyć na wsparcie finansowe.

e) ich wspólny cel zainspiruje wiele projektów i metod, które pomogą odnowić Cywilizację Życia.

Implikacje w kwestii nauczania prawdy

Po przedstawieniu zła antykoncepcji i aborcji pojawia się potrzeba nauczania prawdy. Tak wiele osób w Kościele milczy w kwestii stosowania antykoncepcji. Z tego powodu tak wiele osób zniekształciło prawdę, którą Chrystus przekazał Swojemu Kościołowi. Kodeks Prawa Kanonicznego przypomina, że odpowiedzialność za nauczacie prawdy dotyczącej życia ludzkiego spoczywa głównie na biskupach (KPK 375). W encyklice Humanae Vitae św. Paweł VI powiedział do biskupów: „Potraktujcie tą misję jako jedną z waszych najważniejszych zadań w obecnym czasie” (Humanae Vitae n.30). Jak się potem okazało niektórzy biskupi katoliccy, którzy byli odpowiedzialni za przekazywanie wiernym nauczania wyżej wymienionej encykliki, byli pierwszymi osobami, którzy odrzucili nauczanie świętego Pawła VI. 12 episkopatów na całym świecie wraz z teologami, którzy odcięli się od nauki Jezusa Chrystusa, tak sfałszowało nauczanie Humanae Vitae, jakby chcieli ją zniszczyć. Biskupi katoliccy w Kanadzie przez swoje oświadczenie: „Winnipeg Statement” z września w 1968 roku znaleźli się wśród najgorszych winowajców. W rezultacie katolicy w tym kraju żyją w mroku Cywilizacji Śmierci.

W wielu krajach potrzebni są tacy biskupi, którzy:

  • wyrażą swój sprzeciw wobec osób, które uzależniły Prawdę Objawioną od moralnego kompromisu.

  • oczyszczą swoje diecezje ze wszystkich błędów przeciwko miłości i życiu.

  • nie będą bać się stawić czoło władzom cywilnym, które niszczą rodziny przez swoje inicjatywy ustawodawcze.

  • będą wymagać przestrzegania etyki katolickiej od szpitali katolickich.

  • usunął ze szkół katolickich edukację seksualną, która zachęca dzieci do uprawiania perwersji seksualnych i uczy je jak stosować środki antykoncepcyjne.

  • są gotowi na przyjęcie cierpienia z powodu krytycyzmu, kłamstw medialnych i upokorzeń z powodu obrony życia ludzkiego.

  • są gotowi na śmierć za cenę życia.

Powinniśmy się modlić o takich biskupów i za wszystkich biskupów na świecie.

Przykład Niniwy

Sytuacja w wielu krajach jest tragiczna. Statystyki pokazują że przeciętna parafia w Kanadzie umiera z powodu niskiego wskaźnika urodzeń. Większość młodych rodziców - katolików stosuje środki antykoncepcyjne lub poddało się zabiegowi ubezpłodnienia. Osoby, które stosują różne metody antykoncepcji uczęszczają na mszę świętą i przystępują do Komunii Świętej, co jest obiektywnym świętokradztwem. Dzieci, które uczęszczają do szkoły katolickiej są nauczane jak stosować środki antykoncepcyjne od 8 klasy. Niewiele dzieci uczęszcza na niedzielną mszę świętą. Powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego nie są w stanie stworzyć kwitnącego Kościoła. Kościół zginie tam gdzie encyklika Humanae Vitae nie jest nauczana i wprowadzana w życie.

Po ludzku sytuacja wygląda tragicznie. Jednak w tym wszystkim jest nadzieja. Księga Jonasza daje nam wskazówkę. Bóg powołał Jonasza, aby wezwał mieszkańców Niniwy do nawrócenia: „Wstań, idź do Niniwy - wielkiego miasta - i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze”(Jon 1,2). Mieszkańcy Niniwy nawrócili się przez post i pokutę. Miasto zostało oszczędzone.

Wspaniały przykład potęgi modlitwy znajdujemy w książce pt: „The Shadow of His Wings” - prawdziwa historia ojca Gereona Goldmann'a, OFM. Uważam, że każdy katolik skorzystałby przez przeczytanie tej książki. Kiedy ojciec Goldmann był chłopcem spotkał misjonarza, franciszkanina z Japonii. Prosił go, aby mógł pojechać z nim do tego kraju. Jednak misjonarz powiedział mu, że jeśli będzie odmawiał jedno Zdrowaś Maryjo każdego dnia to pewnego dnia sam pojedzie do Japonii jako misjonarz. Chłopiec skorzystał z tej rady. Został franciszkaninem. Po wielu przeszkodach znalazł się w Japonii.

Modlitwa i pokuta mogą ocalić Kościół w Kanadzie tak, jak ocaliły Niniwę przed zniszczeniem. Każdy katolik mieszkający w tym kraju może odmawiać jedno Zdrowaś Maryjo w intencji obrony życia ludzkiego. Wielki teolog Tertulian uczy nas, że: „Modlitwą można podbić Boga”.

W intencji obrony życia można modlić się na wiele sposobów. Tutaj pragnę przedstawić kilka sposobów. Gdyby oratio imperata (wymagana oracja) Pro – Life była dodana do mszy świętej to każda msza święta stałaby się petycją w obronie życia. W tym miejscu pragnę przypomnieć, że podczas II Wojny Światowej oratio imperata (wymagana oracja) w intencji pokoju była nakazana przez wielu biskupów.

Modlitwa wiernych mogłaby zawsze zawierać intencję o zakończenie przeprowadzania aborcji i stosowania antykoncepcji. Grupy działające na rzecz obrony życia dzieci nienarodzonych mogłyby rozpowszechniać modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych i o nawrócenie dla osób stosujących antykoncepcję. Codzienne modlitwy w każdej szkole powinny zawierać intencję w obronie życia dzieci nienarodzonych. Szczególnie modlitwa wszystkich zgromadzeń kontemplacyjnych w intencji obrony życia ludzkiego byłaby miła Bogu. Wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu rozpowszechnia się w Kanadzie i na całym świecie. Tym samym w wielu parafiach Pan Jezus jest wystawiony w monstrancji przez pół dnia lub 24 godziny na dobę. Święty Jan Paweł II pragnął, aby to nabożeństwo: „Powstało we wszystkich parafiach i społecznościach chrześcijańskich” (Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny z 1993 roku). Coraz więcej kapłanów wprowadza to nabożeństwo w swoich parafiach. Wszyscy, którzy adorują naszego Pana Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie mogliby modlić się w intencji obrony życia. Każdy katolik w codziennej modlitwie może prosić Boga o zakaz stosowania antykoncepcji i przeprowadzania aborcji. W naszych modlitwach powinniśmy modlić się, aby działacze Pro – Life zostali wybrani do parlamentu i o łaskę nawrócenia dla aborcjonistów i tych, którzy popierają aborcję. Każdy katolik do swoich modlitw może dodać jakieś akty pokutne i umartwienia w intencji dzieci nienarodzonych.

Żyjemy w nowej Niniwie. Mamy do wyboru albo życie albo śmierć. Czy mamy wystarczająco dużo wiary, aby wybrać życie?

Ksiądz biskup Vincent Foy

Tłumaczenie z j.ang. na j.pol: Marcin Rak

Źródło: http://www.catholicsagainstcontraception.com/contraception_vs_abortion.htm

 

zobacz powiązane artykuły

Komentarze (0)

Portal zywawiara.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy i wypowiedzi zamieszczanych przez internautów. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Powiązane artykuły

Dlaczego NIE antykoncepcji?

Dlaczego NIE antykoncepcji?

autor: dr Wanda Półtawska

Gościem kolejnej katechezy audiowizualnej w Bazylice OO. Bernardynów była dr Wanda Półtawska, lekarz medycyny w zakresie psychiatrii, wybitny znawca zagadnień bioetycznych i nauczania Kościoła...

dodano: 2014-11-21 Admin
Komentarzy (0)
Antykoncepcja spustoszyła moją seksualność

Antykoncepcja spustoszyła moją seksualność

autor: Anonimowa kobieta

Myślałam sobie tak: "Wprawdzie współżycie seksualne jest zarezerwowane dla małżeństwa, ale można współżyć z tym mężczyzną, z którym potem założy się rodzinę". Wtedy nie rozumiałam pełnej piękności...

dodano: 2018-11-13 MRak
Komentarzy (0)
Chciałam być postępowa

Chciałam być postępowa

autor: Juliana Davis

Antykoncepcja krzywdzi kobiety. Jednak nasz Bóg jest Ojcem miłosierdzia, który wybacza i uwalnia nas z mocy grzechu tak, abyśmy otwarli się na jego łaskę. Matka Boska była wolna od grzechu...

dodano: 2018-07-17 MRak
Komentarzy (0)
Jestem Kobietą

Jestem Kobietą

autor: Susan

Od pięciu lat jestem katoliczką. Jednym z wielu powodów, dla których nawróciłam się na Katolicyzm, jest prawda, która jest nauczana przez Kościół Katolicki o naszej seksualności. Nie jedna osoba...

dodano: 2018-11-27 MRak
Komentarzy (0)
Nigdy więcej antykoncepcji

Nigdy więcej antykoncepcji

autor: Catherine

Utrata mojego nienarodzonego dziecka okazała się punktem zwrotnym. Tego było za wiele. Stanowczo powiedziałam mojemu mężowi: - Nigdy więcej antykoncepcji! Jeśli będziesz stosował prezerwatywy to...

dodano: 2019-01-22 MRak
Komentarzy (0)
Odwrócenie serca

Odwrócenie serca

autor: Steve Harmon

Kiedy podjęliśmy decyzję o stosowaniu antykoncepcji, to tym samym wyrzuciliśmy Jezusa z naszego małżeństwa. Efektem tej decyzji był brak intymności i bliskości między mną a moją żoną, a także...

dodano: 2018-11-27 MRak
Komentarzy (0)
Spowiedź uświadomiła mi zło antykoncepcji

Spowiedź uświadomiła mi zło antykoncepcji

autor: Aimee

Pragnę, aby ta prawda dotarła do wielu osób: rezultatem stosowania antykoncepcji hormonalnej jest śmierć nienarodzonego dziecka w łonie matki. Proszę, nie wierzcie w kłamstwa, związane ze...

dodano: 2020-01-06 MRak
Komentarzy (0)
Zabiłam dwoje dzieci stosując spiralę

Zabiłam dwoje dzieci stosując spiralę

autor: Elizabeth

Wkładka domaciczna, popularnie zwana spiralą, jest środkiem poronnym. Wiele dzieci nienarodzonych ginie z powodu jej stosowania. Modlę się, aby inne małżeństwa, które nieświadomie zabiły swoje...

dodano: 2018-07-24 MRak
Komentarzy (0)
Zabiłam troje dzieci stosując antykoncepcję

Zabiłam troje dzieci stosując antykoncepcję

autor: Marilyn Frances Prouty

36 lat temu zabiłam troje dzieci stosując antykoncepcję. Potem przez trzydzieści lat cierpiałam z powodu bólu, poczucia winy i żalu za to, co zrobiłam.

dodano: 2020-06-08 MRak
Komentarzy (0)
Zażywałam środki antykoncepcyjne- teraz tego żałuję

Zażywałam środki antykoncepcyjne- teraz tego żałuję

autor: Johnna

Nazywam się Johnna i pochodzę ze Stanów Zjednoczonych. Obecnie jestem 36 letnią katoliczką i matką trójki dzieci, która teraz praktykuje naturalne metody planowania rodziny. Mój żal nie dotyczy...

dodano: 2013-06-23 Admin
Komentarzy (0)
Antykoncepcja – trucizna ciała i duszy

Antykoncepcja – trucizna ciała i duszy

autor: ksiądz Michael Giesler

Kiedy Barack Obama sprawował urząd prezydenta USA setki katolickich instytucji w tym kraju pozwało do Sądu Najwyższego jego administrację. Kwestionowano zgodność ustawy zdrowotnej Obama Health Care...

dodano: 2019-01-12 MRak
Komentarzy (0)
Relacje pomiędzy antykoncepcją i aborcją – część pierwsza

Relacje pomiędzy antykoncepcją i aborcją – część pierwsza

autor: ksiądz biskup Vincent Foy

Aborcja i antykoncepcja to korzenie Cywilizacji Śmierci. Aborcja oznacza śmierć nienarodzonego dziecka. Antykoncepcja jest określona mianem: „pełzającej śmierci”. Pokazanie relacji...

dodano: 2019-04-06 MRak
Komentarzy (0)
Tragiczne skutki cywilizacji śmierci

Tragiczne skutki cywilizacji śmierci

autor: Ksiądz Timothy Sauppe

Pewnego razu w niedzielę, po mszy świętej, jakiś mężczyzna wszedł do zakrystii i ze złością zapytał mnie: - Nie byłem w tej miejscowości od piętnastu lat. Gdzie się podziali ludzie? I dlaczego...

dodano: 2018-10-09 MRak
Komentarzy (1)
Zgniłe owoce antykoncepcji

Zgniłe owoce antykoncepcji

autor: bp Charles Pope

Antykoncepcja dzieli to, co Bóg złączył. Sieje zamęt w kwestiach intymności seksualnej, małżeństwa i rodziny. W rezultacie wiele osób traktuje współżycie seksualne lekko i frywolnie, fałszywie...

dodano: 2020-02-07 MRak
Komentarzy (0)