żywa Wiara

ArtykułyZOBACZ WSZYSTKIE

Relacje pomiędzy antykoncepcją i aborcją – część pierwsza

autor: ksiądz biskup Vincent Foy

użytkownik: MRak z dnia: 2019-04-06

Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego - o życie brata” (Rdz 9,5).

Filozof Hegel w swoich wykładach pt: „Historia Filozofii” stwierdził, że historia ludzkości jest wielką rzeźnią. Pomimo wielu ostrzeżeń powtarzanych przez Boga, które streszcza V przykazanie: „Nie zabijaj!” obecnie Cywilizacja Śmierci przenika całe społeczeństwo jak nigdy przedtem. O tym najwyższym rodzaju zła ostrzegał nas święty Jan Paweł II, który 14 lutego 2001 roku powiedział, że: „Głoszenie Cywilizacji Życia powinno być najważniejszym priorytetem we wszystkich społecznościach... Jeśli stanowczo nie broni się prawa do życia jako warunku dla wszystkich pozostałych praw człowieka to pozostałe referencje odnoszące się do praw człowieka pozostają kłamliwe i zwodnicze”.

Aborcja i antykoncepcja to korzenie Cywilizacji Śmierci. Aborcja oznacza śmierć nienarodzonego dziecka. Antykoncepcja jest określona mianem: „pełzającej śmierci”. Pokazanie relacji pomiędzy tymi dwoma zabójcami zarówno duszy jak i społeczeństwa, pokaże nam jak stworzyć plany i strategie promujące Cywilizację Życia. Ewaluacja roli aborcji i antykoncepcji w ataku na ludzkie życie jest prosta. Te kwestie są ze sobą powiązane. Środki wywołujące śmierć nienarodzonego dziecka często nazywa się środkami antykoncepcyjnymi. Na pierwszy rzut oka morderstwo jest bardziej haniebną zbrodnią niż niedopuszczenie do poczęcia nowego życia. Jednak pomiędzy antykoncepcją a aborcją istnieją ukryte zależności. Weźmy pod uwagę niektóre z nich.

Aborcja jako grzech

Aborcja jest ciężkim grzechem przeciwko V Przykazaniu Bożemu: „Nie będziesz zabijał” (Wj 20,13). „Tylko Bóg jest Panem życia od jego początku do końca. Pod żadnym pozorem nikt nie ma prawa do niszczenia życia niewinnej istoty ludzkiej” (Donum Vitae, wstęp, numer 5). Osoba, która została zamordowana przez aborcję ma takie same prawo do życia, jak aborcjonista, właściciel kliniki aborcyjnej lub polityk, który ustanawia „prawo” do zabijania dzieci nienarodzonych. To jest hipokryzja kiedy ktoś dla usprawiedliwia aborcji mówi, że ma prawo do decydowania o swoim ciele. Tak naprawdę w takiej sytuacji nie ma jednego ciała tylko są dwa. Nie ma jednej osoby tylko są dwie, które mają prawo do życia. Zatem Kościół określa aborcję mianem: „zbrodni, której nie da się opisać” (Gaudium et Spes, n.51). Aborcja jest grzechem ciężkim prowadzącym do wiecznego potępienia, jeśli ten grzech nie zostanie wyznany w sakramencie pokuty.

Aborcja zabija życie nienarodzonego dziecka i duszę osoby, która przeprowadza tę zbrodnię. Jednak nie zabija duszy niewinnego dziecka, która żyje na zawsze w miłości Boga w takim stopniu szczęścia, które ogarnia Boża Miłość i Miłosierdzie. Zbrodnia aborcji jest zawsze takim grzechem, w którym bierze udział nie jedna lecz wiele osób: aborcjonista, jego asystenci, pracownicy biurowi, zarząd szpitala, osoby, które promują tę zbrodnię, politycy popierający zabijanie dzieci nienarodzonych, a także Ci, którzy pozostają bierni, kiedy powinni mówić, działać lub modlić się za zwolenników aborcji.

Grzech antykoncepcji

Również stosowanie antykoncepcji jest grzechem ciężkim, który prowadzi do wiecznego potępienia. W tej kwestii nauczanie Kościoła Katolickiego jest niezmienne. W swojej encyklice Casti Connubi z dnia 31 grudnia 1930 roku papież Pius XI ogłosił, że: „Ktokolwiek użyje małżeństwa w ten sposób, by umyślnie udaremnić naturalną siłę rozrodczą, łamie prawo Boże oraz prawo przyrodzone i obciąża sumienie grzechem ciężkim”.

Liczne oświadczenia, zarówno ze strony papieży jak i biskupów, podkreślają jak ciężkim grzechem jest stosowanie antykoncepcji. Poniżej pragnę przytoczyć kilka oświadczeń hierarchów kościelnych pochodzących z XX wieku zanim niektórzy duszpasterze przestali słuchać głosu Jezusa Chrystusa i stanęli po stronie odszczepieńców:

- „Antykoncepcja jest występkiem przeciwko naturze i grzechem wołającym o pomstę do Nieba” (Oświadczenie Episkopatu Belgii, 2 czerwca 1909 roku).

- „Stosowanie antykoncepcji, nie ważne jakimi środkami i w jakich okolicznościach, jest ciężkim grzechem” (Oświadczenie Episkopatu Niemiec, 20 sierpień 1913 rok).

- „Teorie i praktyki, które nauczają i zachęcają do ograniczeń narodzin mają katastrofalne skutki, ponieważ są karygodne” (Oświadczenie Episkopatu Francji, 17 maj 1919).

- „Samolubstwo, które prowadzi do samobójczego wyścigu lub bez pretekstu ulepszenia gatunku, jest w oczach Boga obrzydliwością. To zbrodnia, przez którą kraj będzie cierpiał” (kardynał Gibbons w imieniu Episkopatu USA, 20 wrzesień 1919).

- „Stosowanie antykoncepcji, czy to w małżeństwie, czy poza nim, jest nienaturalnym występkiem i grzechem przeciwko naturze, którą Stwórca nas obdarzył, i tym samym aktem obraźliwym w jego oczach” (kardynał Bourne z Westminster, 9 październik 1930).

- „Stosowanie środków antykoncepcyjnych było, jest i zawsze będzie grzechem... Przez antykoncepcję nasze pokolenie nazywa cnotą wychwalanie występku” (Oświadczenie Episkopatu Indii, 1957).

Podsumowując, Kościół nigdy nie porzucił nauczania, że antykoncepcja jest grzechem ciężkim przeciwko V Przykazaniu Bożemu.

Kara ekskomuniki za przeprowadzenie aborcji

Ekskomunika jest karą, którą Kościół nakłada na aborcjonistów. W kanonie 1398 Prawa Kanonicznego czytamy: „Osoba, która przeprowadza aborcję ściąga na siebie nałożenie ekskomuniki”. To oznacza, że nałożenie ekskomuniki odbywa się w sposób automatyczny. W przypadku zasady latae sententiae excommunications ekskomunikę nakłada się także na te osoby, które przyczyniły się do czynu zasługującego na nią. Tym samym ekskomunika jest nakładana nie tylko na aborcjonistów, czy osoby, które biorą udział w przeprowadzaniu aborcji. Również ci, którzy namawiali, doradzali, pochwalali lub zmuszali kogoś do dokonania aborcji są objęci karą ekskomuniki. Oprócz tego Kościół posiada władzę nałożenia kary ekskomuniki na te osoby, które przyczyniły się do zabicia nienarodzonego dziecka w sposób bardziej wzniosły. Chodzi tu o prawodawców, którzy wprowadzają, promują lub popierają prawa zezwalające na przeprowadzanie aborcji. W Kościele są liczne głosy, które wzywają do nałożenia ekskomuniki na tych polityków, którzy promują aborcję i tym samym mają krew niewinnych dzieci na swoich rękach. Tacy politycy, którzy jednocześnie są wyznania Rzymskokatolickiego przynoszą hańbę i wstyd Kościołowi.

Kara za stosowanie antykoncepcji

Chociaż w kwestii antykoncepcji, nawet w przypadku środków poronnych, nie ma specyficznej kary kościelnej to stosowanie takich środków pociąga za sobą najwyższą karę, jaką jest utrata Łaski Uświęcającej. W przeszłości istniały szczególne kary kościelne, które Kościół nakładał na tych wiernych, którzy stosowali antykoncepcję. Na przykład w Hiszpanii w 1936 roku tylko biskupi w ośmiu diecezjach mogli udzielić rozgrzeszenia za grzech stosowania środków antykoncepcyjnych. Chociaż ekskomunika nakładana jest na wiernych w przypadku aborcji a nie antykoncepcji, nie oznacza to, że ten drugi uczynek jest złem w mniejszym stopniu. Stosowanie środków antykoncepcyjny oznacza, że naruszono porządek Kościoła w społeczeństwie.

Liczba aborcji

Tylko Bóg zna tragiczną statystykę aborcji na świecie. Jedna z agencji informacyjnych stwierdza, że tylko w 1995 roku przeprowadzono około 26 milionów legalnych i 20 milionów nielegalnych aborcji na całym świecie. W USA w 1972 roku przeprowadzono 580 760 aborcji, a w 1995 roku około 1 210 883 aborcji. Statystyki w Kanadzie pokazują, że w 1997 roku przeprowadzono około 114 848 aborcji, czyli o 2,9% więcej niż w 1996 roku, kiedy przeprowadzono około 111 649. W 1997 roku w Kanadzie na 100 nowo narodzonych dzieci zabito trzydzieści trzy. Znacznie gorsze statystyki przedstawia Quebec. Agencje informacyjne „The Toronto Globe” i „Mail” z 13 marca 2000 roku stwierdzają: „W ciągu ostatnich 20 lat podwoiła się liczba przeprowadzonych aborcji w Quebec. Ta kanadyjska prowincja ma najwyższy wskaźnik przeprowadzanych aborcji na świecie. W 1998 roku Biuro Statystyczne w Quebec oświadczyło, że na sto urodzonych dzieci zabito 41”.

Przedstawione statystyki są tylko ułamkiem zabitych ludzi w wyniku aborcji. Należy dodać przypadki zabitych dzieci w wyniku stosowania środków antykoncepcyjnych. W książce „Faith and Facts” wydawnictwa Emmaus Road Publishing czytamy: „Szacuje się, że na całym świecie około 250 milionów dzieci jest zabijanych w wyniku stosowania wkładki domacicznej i pigułki antykoncepcyjnej”. W tym miejscu nasuwa się takie pytanie: Czy stwierdzenie, że świat stał się rzeźnią nie jest przesadą?

Istnieje duża liczba tych, którzy zginęli w wyniku aborcji. Jednak liczba pozbawionych życia z powodu stosowania środków antykoncepcyjnych jest znacznie większa. Tutaj należy wziąć pod uwagę miliony dzieci, które powinny przyjść na ten świat, ale nie ma ich z powodu stosowania antykoncepcji lub poddaniu się zabiegowi sterylizacji. Biorąc pod uwagę tę utratę dusz ludzkich na skalę pandemii, wskaźnik stosowania środków antykoncepcyjnych wśród katolików nie jest niższy niż wśród ogólnej populacji.

Efekty aborcji

Głównym efektem aborcji jest brutalne zabicie ludzkiego życia w czasie jego rozwoju. Taki czyn jest tak bezduszny, że nie da się go opisać. Kiedy dziecko przychodzi na świat to panuje radość. Natomiast śmierć nawet jednego dziecka sprowadza wielkie cierpienie. W jednym z artykułów opublikowanych w gazecie The Toronto Star z 18 lutego 2001 czytamy: „Dlaczego moje dziecko musiało umrzeć? Jednak dziecko zabite w wyniku aborcji, którego ciało jest palone w torbie na śmieci, jest nowym życiem. Zdarza się, że dziecko, które urodziło się i żyje, jest przedmiotem rozpaczy. Święty Augustyn przypomina nam w swoim dziele, że: 'Im bardziej zasługują dzieci na łzy, to jest mniejsze prawdopodobieństwo na to, że ludzie będą ich opłakiwać'”.

Istnieje gorsza śmierć spowodowana przez aborcję: duchowa śmierć tych, którzy uczestniczą w aborcji. Wszyscy ci, którzy uczestniczą w aborcji lub ją legalizują cierpią z powodu tej śmierci. Dziecko, które zginęło podczas aborcji będzie żyło w miłości Bożej na zawsze. Natomiast osoby przeprowadzające lub popierające aborcję stają się duchowymi trupami.

Aborcja zabija kraje. Od drugiej połowy lat 70. XX wieku wskaźnik dzietności w Kanadzie jest poniżej poziomu, w którym pokolenie jest normalnie zastępowane. Ojciec Paul Marx OSB, napisał w swoim liście, że cała Europa, z wyjątkiem Albanii, umiera. Przeciętny wskaźnik dzietności w Europie wynosi 1,4 dziecka na rodzinę. Nawet w Irlandii wyżej wymieniony wskaźnik spadł do poziomu 1,9.

Aborcja nakłada szczególnie ciężkie brzemię na sumienie matki, która zabiła swoje dziecko. Ona wie w swoim sercu, że zamordowała własne dziecko. „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona?” (Iz 49,15). To prawda, że przez pokutę i Miłosierdzie Boże można otrzymać całkowite przebaczenie, a także błogosławieństwo przez poświęcenie własnego życia dla obrony życia dzieci nienarodzonych.

Aborcja powoduje poważne luki w rodzinie, Kościele i w społeczeństwie. Z powodu aborcji nie ma braci, sióstr, synów, córek. Brakuje ludzi w wieku produkcyjnym w wielu zawodach, powołań do kapłaństwa lub życia zakonnego. Brakuje też wielu ludzi, którzy powinni usłyszeć wezwanie do świętości. Oprócz tego aborcja prowadzi do eutanazji, ponieważ nigdy nie byłoby pozwolenia na przeprowadzanie eutanazji gdyby nie było praw pozwalających na zabijanie dzieci nienarodzonych. Takie są efekty aborcji.

ksiądz biskup Vincent Foy

Ciąg dalszy nastąpi

Tłumaczenie z j.ang. na j.pol: Marcin Rak

Źródło:http://www.catholicsagainstcontraception.com/contraception_vs_abortion.htm

zobacz powiązane artykuły

Komentarze (0)

Portal zywawiara.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy i wypowiedzi zamieszczanych przez internautów. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Powiązane artykuły

Dlaczego NIE antykoncepcji?

Dlaczego NIE antykoncepcji?

autor: dr Wanda Półtawska

Gościem kolejnej katechezy audiowizualnej w Bazylice OO. Bernardynów była dr Wanda Półtawska, lekarz medycyny w zakresie psychiatrii, wybitny znawca zagadnień bioetycznych i nauczania Kościoła...

dodano: 2014-11-21 Admin
Komentarzy (0)
Antykoncepcja spustoszyła moją seksualność

Antykoncepcja spustoszyła moją seksualność

autor: Anonimowa kobieta

Myślałam sobie tak: "Wprawdzie współżycie seksualne jest zarezerwowane dla małżeństwa, ale można współżyć z tym mężczyzną, z którym potem założy się rodzinę". Wtedy nie rozumiałam pełnej piękności...

dodano: 2018-11-13 MRak
Komentarzy (0)
Chciałam być postępowa

Chciałam być postępowa

autor: Juliana Davis

Antykoncepcja krzywdzi kobiety. Jednak nasz Bóg jest Ojcem miłosierdzia, który wybacza i uwalnia nas z mocy grzechu tak, abyśmy otwarli się na jego łaskę. Matka Boska była wolna od grzechu...

dodano: 2018-07-17 MRak
Komentarzy (0)
Jestem Kobietą

Jestem Kobietą

autor: Susan

Od pięciu lat jestem katoliczką. Jednym z wielu powodów, dla których nawróciłam się na Katolicyzm, jest prawda, która jest nauczana przez Kościół Katolicki o naszej seksualności. Nie jedna osoba...

dodano: 2018-11-27 MRak
Komentarzy (0)
Nigdy więcej antykoncepcji

Nigdy więcej antykoncepcji

autor: Catherine

Utrata mojego nienarodzonego dziecka okazała się punktem zwrotnym. Tego było za wiele. Stanowczo powiedziałam mojemu mężowi: - Nigdy więcej antykoncepcji! Jeśli będziesz stosował prezerwatywy to...

dodano: 2019-01-22 MRak
Komentarzy (0)
Odwrócenie serca

Odwrócenie serca

autor: Steve Harmon

Kiedy podjęliśmy decyzję o stosowaniu antykoncepcji, to tym samym wyrzuciliśmy Jezusa z naszego małżeństwa. Efektem tej decyzji był brak intymności i bliskości między mną a moją żoną, a także...

dodano: 2018-11-27 MRak
Komentarzy (0)
Spowiedź uświadomiła mi zło antykoncepcji

Spowiedź uświadomiła mi zło antykoncepcji

autor: Aimee

Pragnę, aby ta prawda dotarła do wielu osób: rezultatem stosowania antykoncepcji hormonalnej jest śmierć nienarodzonego dziecka w łonie matki. Proszę, nie wierzcie w kłamstwa, związane ze...

dodano: 2020-01-06 MRak
Komentarzy (0)
Zabiłam dwoje dzieci stosując spiralę

Zabiłam dwoje dzieci stosując spiralę

autor: Elizabeth

Wkładka domaciczna, popularnie zwana spiralą, jest środkiem poronnym. Wiele dzieci nienarodzonych ginie z powodu jej stosowania. Modlę się, aby inne małżeństwa, które nieświadomie zabiły swoje...

dodano: 2018-07-24 MRak
Komentarzy (0)
Zabiłam troje dzieci stosując antykoncepcję

Zabiłam troje dzieci stosując antykoncepcję

autor: Marilyn Frances Prouty

36 lat temu zabiłam troje dzieci stosując antykoncepcję. Potem przez trzydzieści lat cierpiałam z powodu bólu, poczucia winy i żalu za to, co zrobiłam.

dodano: 2020-06-08 MRak
Komentarzy (0)
Zażywałam środki antykoncepcyjne- teraz tego żałuję

Zażywałam środki antykoncepcyjne- teraz tego żałuję

autor: Johnna

Nazywam się Johnna i pochodzę ze Stanów Zjednoczonych. Obecnie jestem 36 letnią katoliczką i matką trójki dzieci, która teraz praktykuje naturalne metody planowania rodziny. Mój żal nie dotyczy...

dodano: 2013-06-23 Admin
Komentarzy (0)
Antykoncepcja – trucizna ciała i duszy

Antykoncepcja – trucizna ciała i duszy

autor: ksiądz Michael Giesler

Kiedy Barack Obama sprawował urząd prezydenta USA setki katolickich instytucji w tym kraju pozwało do Sądu Najwyższego jego administrację. Kwestionowano zgodność ustawy zdrowotnej Obama Health Care...

dodano: 2019-01-12 MRak
Komentarzy (0)
Relacje pomiędzy antykoncepcją i aborcją – część druga

Relacje pomiędzy antykoncepcją i aborcją – część druga

autor: ksiądz biskup Vincent Foy

Konsekwencją stosowania środków antykoncepcyjnych są aborcja i formy aktywności seksualnej, które nie prowadzą do zapłodnienia. W rezultacie panuje powszechna akceptacja pornografii. Natomiast...

dodano: 2019-04-13 MRak
Komentarzy (0)
Tragiczne skutki cywilizacji śmierci

Tragiczne skutki cywilizacji śmierci

autor: Ksiądz Timothy Sauppe

Pewnego razu w niedzielę, po mszy świętej, jakiś mężczyzna wszedł do zakrystii i ze złością zapytał mnie: - Nie byłem w tej miejscowości od piętnastu lat. Gdzie się podziali ludzie? I dlaczego...

dodano: 2018-10-09 MRak
Komentarzy (1)
Zgniłe owoce antykoncepcji

Zgniłe owoce antykoncepcji

autor: bp Charles Pope

Antykoncepcja dzieli to, co Bóg złączył. Sieje zamęt w kwestiach intymności seksualnej, małżeństwa i rodziny. W rezultacie wiele osób traktuje współżycie seksualne lekko i frywolnie, fałszywie...

dodano: 2020-02-07 MRak
Komentarzy (0)